Αγαπητοί μας πελάτες,

Λόγω της της δύσκολης κατάστασης την οποία βιώνουμε όλοι εξαιτίας της πανδημίας,θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το νέο τρόπο υποβολής αιτήσεων που πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά,για την αποζημίωση της δαπάνης Οπτικών Ειδών.Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας(ΕΟΠΥΥ),η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αγορά οπτικών ειδών,θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας:

 • Ο ασφαλισμένος καλείται να μεταβεί στην ηλεκτρονική σελίδα του https://www.eopyy.gov.gr/ .
 • Στην συνέχεια,καλείται να επιλέξει το πεδίο Πολίτες όπου υπάρχει ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας.
 • Κατόπιν,υποχρεούται να εισάγει κωδικούς Taxis Net ή εναλλακτικά κάποιο προσωπικό κωδικό ΕΟΠΥΥ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι έμμεσα ασφαλισμένοι διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς,εκτός των ανηλίκων που αποτελούν προστατευόμενα μέλη.
 • Επιλογή υποβολής Ατομικού Αιτήματος
 • Θέμα αιτήματος:Οπτικά
 • Ο ασφαλισμένος καλείται να συμπληρώσει το ΠΕΔΙΟ που αφορά αν πρόκειται για άμεσο ή έμμεσο μέλος,συμπληρώνοντας το ΑΜΚΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισάγουν το δικό τους ΑΜΚΑ και τα προσωπικά στοιχεία τους.ΜΟΝΟ στο πεδίο στοιχεία Δικαιούχου υποβάλλουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου.Εάν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη,αναζητήστε το ΑΜΚΑ τους επάνω αριστερά στο πεδίο αναζήτησης.
 • Εν συνεχεία,καταχωρείται ο Ταχυδρομικός Κώδικας.
 • Στο Ποσό Αιτήματος,αναγράφεται το ακριβές ποσό του παραστατικού απόδειξης που λάβατε από το οπτικό κατάστημα.
 • Ο ασφαλισμένος καλείται να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στο πεδίο με τον Αριθμό Γνωμάτευσης,επιλέγοντας τον αριθμό που βρίσκεται κάτω από το Barcode στην Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ,που έχει χορηγηθεί από τον ιατρό.
 • Πατώντας(+),υποβάλλετε τα δικαιολογητικά(Απόδειξη αγοράς,Βεβαίωση από το οπτικό κατάστημα,πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τον αριθμό IBAN),τα οποία πρέπει να είναι σκαναρισμένα.
 • Υποβολή Αιτήματος.