Σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών, στους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΥΥ χορηγείται  αποζημίωση οπτικών – γυαλιών οράσεως:

  1. ανά τέσσερα χρόνια (4) ώστε να καλύπτουν τα έξοδα αγοράς γυαλιών οράσεως.
  2. Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας  χορηγούνται σε ασφαλισμένους ΜΟΝΟ άνω των 40 ετών και σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί  άλλο ζεύγος στο διάστημα της τετραετίας για την αντιμετώπιση διαφορετικής πάθησης.

Το ποσό αποζημίωσης είναι 100 ευρώ (κρύσταλλα και σκελετός).

  1. Για  παιδιά έως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο χρόνια.
  2. Σε ασφαλισμένους που πάσχουν από “κερατόκωνο”, χορηγείται κερατοκωνικός φακός στο ποσόν των 70 ευρώ έκαστος και αντικατάσταση ανά εξάμηνο εφόσον χρειάζεται.

Τα γυαλιά και οι φακοί επαφής αποζημιώνονται με τα προαναφερθέντα ποσά εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ κατόπιν προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης και παραστατικού αγοράς.