Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς πανδημίας Covid-19 σας ενημερώνουμε από την Τρίτη 15/12/20 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών που αφορούν την αποζημίωση Οπτικών τόσο των ίδιων όσο και των προστατευόμενων μελών που περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική τους μερίδα.

 

Οδηγίες - βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών  μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video 

https://www.youtube.com/watch?v=uuxLBdjGfDk

 

1.  Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.eopyy.gov.gr
2.  Επιλέξτε "Φάκελος Ασφάλισης Υγείας"
3. Εισάγετε κωδικούς Taxisnet ή αν έχετε προσωπικό κωδικό ΕΟΠΥΥ.

  • Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν "Εμμεσο Μέλος" εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία.

  • Στο πεδίο "Στοιχεία Δικαιούχου " εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά στο πλαίσιο αναζήτησης.

4. Επιλέξτε "Υποβολή Ατομικού Αιτήματος"
5. Επιλέξτε "Θέμα Αιτήματος " ΟΠΤΙΚΑ