Διακορική είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο κόρες των ματιών από κέντρο σε κέντρο και μετριέται σε χιλιοστά.

Στην περίπτωση που το ζευγαρι γυαλιών οράσεως ειναι για κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούμετη διακορικη για κοντά, που την βρίσκουμε εύκολα αν αφαιρέσουμε 3mm από τη διακορική για μακριά.
Ο κάθε φακός που τοποθετείται σε ένα ζευγάρι γυαλιών οράσεως έχει ένα οπτικό κέντρο, το οποίο καθορίζεται από την απόσταση που έχουν οι δύο κόρες των οφθαλμών.

Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να μετρήσετε τη διακορικη απόσταση εύκολα από το σπίτι.

https://www.youtube.com/watch?v=1NL5CR2KE_A

 

Email: info@eyeland.gr 

http://www.eyeland.gr/contact