Εμμετροπία

Posted by Nikos 12/11/2015 0 Comment(s)

Εμμετρωπία καλούμε την κατάσταση στην οποία ο οφθαλμός παρουσιάζει το ιδανικό σχήμα και μέγεθος χωρίς να παρουσιάζει διαθλαστικό σφάλμα .Στο εμμετρωπικό μάτι, όπου ο κερατοειδής και ο κρυσταλλοειδής φακός βρίσκονται σε αρμονία ακτίνες φωτός που εκπέμπονται από ένα αντικείμενο εστιάζονται στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδή δημιουργώντας έτσι τη σωστή εικόνα. 

Η εμμετρωπία είναι η ιδανική κατάσταση του ματιού στο οποίο δεν εμφανίζεται κανένα διαθλαστικό λάθος. Η εμμετρωπία προκύπτει όταν η κυρτότητα του κερατοειδούς, η μορφή των φακών και οι αποστάσεις τους από τον αμφιβληστροειδή είναι σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους.

Ο κερατοειδής και οι φακοί εστιάζουν τις ακτίνες φωτός που εκπέμπονται από ένα αντικείμενο τέλεια πάνω στον αμφιβληστροειδή, δημιουργώντας τη σωστή εικόνα.

 

Ετικέτες: Εμμετροπία

Leave a Comment

Loading...
Loading...
Loading...