Κερατοκώνος

Posted by Nikos 12/11/2015 0 Comment(s)

Ο κερατοκωνος είναι μια πάθηση του κερατοειδούς κατά την οποια το πάχος του ελαττώνεται σημαντικά σε ένα προεξέχον σημείο.

Το σχήμα που παίρνει η προεξοχή μοιάζει κωνοειδές κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από την φυσιολογική κατάσταση και που συνεπώς προκαλεί διαταραχές στην όραση. Αυτές οι διαταραχές είναι η διαρκώς αυξανομένη μυωπία και κυρίως ο αστιγματισμός καθώς επίσης και η έντονη παραμόρφωση των εικόνων.

Θεραπεία για τον κερατόκωνο αποτελεί η χρήση κερατοκωνικών φακών επαφής ενώ σε περιπτώσεις σοβαρής απώλειας όρασης αντιμετωπίζεται χειρουργικά με μερική μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Είναι πάθηση που χρήζει συχνής ιατρικής παρακολούθησης.

 

Ετικέτες: Κερατοκώνος

Leave a Comment

Loading...
Loading...
Loading...